"Eliksir słów"

17-10-2022

Poniedziałkowy wieczór upłynął nam pod znakiem poezji, piosenki i melodii. Były to iście jesienne klimaty, które w sposób szczególny uzewnętrzniła scenografia. Największą niespodzianką okazała się licznie zebrana Publiczność, dla której trzeba było dostawiać wiele krzeseł. Wiersze z jedenastego tomiku “Eliksir słów” Teresy Okaj, które Autorka przedstawiła na spotkaniu, cechują się tożsamością miejsca, czasu i doświadczenia. Są oszczędne w formie, lecz bogate w treści. To słowa-obrazy, których nie można przypisać nikomu innemu. Swobodny rytm wiersza łączy muzyczną melancholię, a uczucie jest tak piękne, że niejako mimochodem wprasza się do wiersza. Do tekstów poezji dopasowano piosenki w wykonaniu Pani Dyrektor Anny Kijek oraz melodie instrumentalne w wykonaniu Łukasza J. Porwoła. Wieczór uświetniły swoją obecnością Członek Zarządu Starostwa Raciborskiego Pani Ewa Lewandowska, Z-ca Burmistrza Kuźni Raciborskiej Pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pani Ilona Wróbel, Przewodnicząca PZERiI Koła w Kuźni Raciborskiej Pani Irmgarda Brzoska, Przewodnicząca TMZR koła w Kuźni Raciborskiej Halina Wyjadłowska,, Koordynatorzy UTW z Kuźni Raciborskiej oraz z Nędzy wraz ze Studentami. Na zakończenie przy dobrym cieście i winie dyskutowaliśmy na różne tematy...Udostępnij