W maju 2017 r. na życzenie Koordynatorki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej Pani Teresy Kowalewskiej, Prowadzący nie działającego już Teatru Amatorskiego "Na Zamku" (teatrnazamku.theatrumartes.pl) wyrazili zgodę na przygotowanie programu artystycznego z okazji zakończenia IV roku akademickiego UTW. Znalazła się grupa osób, które chciały przeżyć wspaniałą przygodę ze sceną, a umożliwił Im to ówczesny Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej Pan Michał Fita, wyrażając zgodę na próby i występy w sali widowiskowej MOKSiR-u. Po kilku udanych wydarzeniach artystycznych, o różnorodnej tematyce, w marcu 2018 r. wyłoniła się idea utworzenia Teatru "Senioralne Forte". Od czerwca 2018 r. zespół nie jest już związany z UTW.

Grupę artystyczną tworzą głównie Seniorzy. Lecz w ramach integracji międzypokoleniowej zdarza się, że dołącza również Młodzież, zarówno licealna jak i starsza. Uczestnicy, zanim wystąpią przed Publicznością, muszą zapoznać się z tajnikami świata teatru, czyli przejść wiele warsztatowych ćwiczeń językowych, głosowych, ogrywania sceny, kreatywności, odpowiedniej postawy, śpiewania, choreografii, rozbudzania emocji oraz zasad savoir-vivre’u. Dużą uwagę zwraca się szczególnie na pamięć, wprowadzając przeróżne techniki zapamiętywania. Adepci sztuki mają możliwość wykształcenia czystszej barwy głosu, poprzez jego obniżanie lub podwyższanie. Odpowiednia regulacja oddechem pozwala nie tylko na prawidłowe wygłaszanie tekstu, ale i poprawia kondycję oraz samopoczucie, w szczególności w śpiewie i tańcu na scenie.

Prowadzącymi Teatr "Senioralne Forte" są:

Teresa Okaj – polonistka, instruktorka teatru, kultury żywego słowa i regionalizmu. Wypracowała własne metody i formy pracy w dziedzinie sztuki teatralnej, które przynoszą rezultaty w przygotowaniach młodzieży do szkół teatralnych, w konkursach recytatorskich, wystawianych spektaklach oraz w propagowaniu tradycji śląskiej. Przygotowane przez Nią ćwiczenia do emisji głosu eliminują wady wymowy. Przygotowała z Młodzieżą wiele sztuk teatralnych, montaży słowno-muzycznych oraz biesiad śląskich (więcej tutaj: teregrec.theatrumartes.pl). Przygotowuje scenariusze i scenografię dla teatru.

Łukasz J. Porwoł – muzyk, multiinstrumentalista, autor tekstów piosenek i kompozycji instrumentalnych, instruktor zespołów folklorystycznych oraz pomysłodawca wielu programów artystycznych wystawianych w regionie. Ma w swoim dorobku kilka sztuk teatralnych, które spotkały się z uznaniem ludzi teatru, kultury, językoznawców i polonistów. Odpowiada za oprawę muzyczną widowisk i spektakli oraz dba o garderobę teatru.

Teatr "Senioralne Forte" nie jest Stowarzyszeniem i nie posiada osobowości prawnej, jest tylko samodzielnym tworem zrzeszającym grupę osób. Do tej pory Prowadzący przygotowali Uczestników do następujących programów artystycznych, montaży słowno-muzycznych oraz spektakli teatralnych: