logo
Na zajęcia teatralne uczęszczają:

- Eugeniusz Bocheński
- Jan Chlebowski
- Róża Czech
- Anna Gańdziarowska
- Christoph Gromotka
- Antoni Januszkiewicz
- Mirosława Kojder
- Tadeusz Mikiewicz
- Jan Pyszny
- Brygida Sokół
- Grażyna Stępniak
- Jadwiga Zawada
Prowadzącymi Teatr "Senioralne Forte" są:

Teresa Okaj – polonistka, instruktorka teatru, kultury żywego słowa i regionalizmu. Wypracowała własne metody i formy pracy w dziedzinie sztuki teatralnej, które przynoszą rezultaty w przygotowaniach młodzieży do szkół teatralnych, w konkursach recytatorskich, wystawianych spektaklach oraz w propagowaniu tradycji śląskiej. Przygotowane przez Nią ćwiczenia do emisji głosu eliminują wady wymowy. Przygotowała z Młodzieżą wiele sztuk teatralnych, montaży słowno-muzycznych oraz biesiad śląskich (więcej tutaj: teregrec.theatrumartes.pl). Przygotowuje scenariusze i scenografię dla teatru.

Łukasz J. Porwoł – muzyk, multiinstrumentalista, autor tekstów piosenek i kompozycji instrumentalnych, instruktor zespołów folklorystycznych oraz pomysłodawca wielu programów artystycznych wystawianych w regionie. Ma w swoim dorobku kilka sztuk teatralnych, które spotkały się z uznaniem ludzi teatru, kultury, językoznawców i polonistów. Odpowiada za oprawę muzyczną widowisk i spektakli.